יום א', א’ בכסלו תשע”ח
דף הבית שיר של יום צור קשר

למורי המורים כרטיס דיווח מרצה .pdf הסכם התקשרות - מרצים.pdf דף הנחיות לרישום למאגר המרצים.pdf דף רישום נוכחות - גננות.docx דף נוכחות - השתלמות מוסדית.docx עדכון נהלים מורי מורים - תשע"ח.doc למנהלים בקשה להשתלמות מתוקצבת .doc בקשה להשתלמות שאינה מתוקצבת.doc דף נוכחות - השתלמות מוסדית.docx הנחיות למנהלים ורכזי השתלמויות מוסדיות .doc