יום ג', כח’ באלול תשע”ז
דף הבית צור קשר

למורי המורים כרטיס מרצה - דיווח בפועל.doc הסכם התקשרות קבלנית .doc דף הנחיות לרישום למאגר המרצים.pdf דף רישום נוכחות - גננות.docx דף נוכחות - השתלמות מוסדית.docx הנחיות למורי המורים תשעז.doc למנהלים בקשה להשתלמות מתוקצבת .doc בקשה להשתלמות שאינה מתוקצבת.doc נוהל ביצוע פיתוח מקצועי בית ספרי.doc דף נוכחות - השתלמות מוסדית.docx